Activitati

  1. Activităţi pregătitoare: stabilirea echipei de lucru, a colaboratorilor, mijloacelor de comunicare, identificarea grupurilor țintă, definitivarea metodelor de lucru, identificarea resurselor, documentare

  2. Analiza și sinteza informațiilor referitoare la categoriile de obiecte cu potenţial periculos

  3. Analiza efectelor produse ca urmare a caderilor de corpuri din atmosferasi din spatiu si elaborarea unor evaluari privind nivelurile de urgenta si zonele pentru care se propun masuri de raspuns in situatii de urgenta

  4. Analiza cadrului internațional și posibilităților naționale SST

  5. Cercetări privind stabilirea unei posibile arhitecturi de sistem national SST

  6. Constituirea unei structuri operative de monitorizare a activității SST, conform prevederilor HG 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc și ale Ordinului nr. 202/2016 al Ministerului Afacerilor Interne, pentru aprobarea structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situatiilor de urgență

  7. Elaborarea regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgență specifice riscului căderii de obiecte din atmosferă și din cosmos

  8. Dezbare națională și regională a rezultatelor proiectului