Obiective

Obiectivul general al proiectului ARGOSS este înlăturarea graduală a neajunsurilor identificate privind riscurile SST și NEO, prin constituirea unui sistem naţional incipient, denumit ”Sistem SSTv1”, integrabil treptat în context internațional, cu prioritate în sistemul de supraveghere și urmărire spațială european.

Principalele obiective specifice, cuantificabile, care vor fi urmărite în cadrul ARGOSS:

Ob.1 Stabilirea categoriilor de obiecte naturale și artificiale cu potențial periculos și a riscurilor asociate acestora

Rezultatul așteptat
Registru cu obiectele naturale și artificiale cu potențial periculos și a riscurilor asociate acestora

Ob.2 Estimarea efectelor și a zonelor pentru care trebuie luate măsuri de urgență în cazul obiectelor spațiale cu potențial periculos

Rezultatul așteptat
Bază de date cu efectele posibile produse de corpurile naturale și artificiale, în spațiu și la sol

Ob.3 Identificarea cadrului instituțional, strategic și normativ internațional și național care guvernează domeniile SST și NEO

Rezultatul așteptat
Raport privind cadrul internațional și posibilitățile naționale SST și NEO

Ob.4 Stabilirea unor principii și orientări strategice privind constituirea unui cadru SST în România

Rezultatul așteptat
Elaborarea cerințelor necesare constituirii unui cadru SST și NEO in România

Ob.5 Elaborarea unor variante de specificații și de arhitecturi de sistem SST pentru România, stabilirea unei specificații și arhitecturi de sistem considerată optimă în contextul proiectului ARGOSS

Rezultatul așteptat
Arhitectura preliminară SST și NEO în România

Ob.6 Constituirea unei structuri de monitorizare incipientă SST și NEO (Sistemul SSTv1)

Rezultatul așteptat
Structura de monitorizare incipientă SST și NEO

Ob.7 Elaborarea regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului căderii de obiecte din atmosferă şi din cosmos, conform prevederilor actelor normative în vigoare

Rezultatul așteptat
Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului căderii de obiecte din atmosferă şi din cosmos, conform prevederilor actelor normative în vigoare