Descriere proiect

Deşi există experienţă, tradiţie şi realizări specifice, cercetarea, monitorizarea şi prognoza în domeniile SST și NEO, nu sunt organizate astfel încât să contribuie în mod continuu și eficient la punerea în evidență, din faze incipiente, a unor situații de risc pentru teritoriul și populația României.

Informaţiile şi predicţiile privind pericolele asociate SST și NEO provin numai din surse internaţionale, care, de cele mai multe ori, nu pot stabilii cu precizie dacă mediul spațial și/sau terestru al României urmează a fi afectat.

În consecinţă, se poate aprecia că în România, la ora actuală, nu se pot lua măsuri de avertizare și/sau de protejare a populaţiei sau infrastructurii terestre în fața ameninţărilor provocate de obiectele spaţiale cu potenţial de impact.

Problema pe care își propune proiectul ARGOSS spre rezolvare este elaborarea unui cadru normativ și instituțional, prin care să prognozeze şi să monitorizeze situaţia spaţială SST și NEO cu scopul de a cunoaşte şi evalua posibilele riscuri asociate reintrării în atmosferă și căderii corpurilor din spaţiu.

În același timp, în cadrul proiectului ARGOSS se vor elabora proceduri specifice care vor răspunde prevederilor actelor normative incidente (HG557 și Ordinului MAI din 2016). ARGOSS va propune arhitecturi și soluții de dezvoltare a cadrului SST național pentru furnizarea de informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune, după caz.