Rezultate

Etapa 1

D1.1 Raport privind organizarea echipei de implementare si desfasurare a proiectului, identificarea grupurilor tinta, elaborarea metodologiei de lucru si identificarea resurselor existente

D1.2 Raport sinteza privind efectele posibile produse de corpurile natural si artificiale, in spatiu si la sol și a riscurilor asociate acestora.

D1.3 Baza de date istorice si actuale pentru analiza obiectelor naturale si artificiale cu potential periculos si riscurile asociate acestora, incluzând efectele posibile

D1.4 Baza de date istorice si actuale pentru analiza obiectelor naturale si artificiale cu potential periculos si riscurile asociate acestora, incluzând efectele posibile

D1.5 Compendium cu masuri de urgenta in cazul obiectelor spatiale cu potential periculos

D1.6 Raport privind cadrul international si posibilitatile nationale SST și NEO. Proiect Strategie SST

Etapa 2

D2.1 Raport privind evaluarea potențialului național de cercetare, monitorizare și prognoză a situației din spațiul extraatmosferic și a oportunităților de conectare a acestuia la contextul international

D2.2 Raport privind analiza influenței vremii spațiale SWE asupra SST, detecția și urmărirea obiectelor artificiale și naturale prin tehnici radar

D2.3 Studiu de variante de sistem şi elaborarea cerinţelor pentru un sistem naţional SST și NEO, cu dezvoltare gradual

D2.4 Elaborarea unei specificaţii de sistem naţional incipient SST și NEO

D2.5 Arhitectura preliminara de sistem national SST si NEO

D2.6 Raport sinteza privind elaborarea unei specificaţii de sistem naţional incipient SST și NEO.